FOTOGRAFIEVORMGEVING & DTP

Hier kan alles staan. Omdat Join form geen
  beperkingen kent in grafische vormgeving,
    denkt in mogelijkheden en uit ervaring veel
      expertise heeft opgedaan.

        Grafische vormgeving in de breedste zin
        van het woord dus.
       Huisstijlen, boekwerken, flyers: mijn werk
      vormt mijn referentie.

     En jouw vraag de uitdaging om steeds weer
   tot iets moois en efectiefs te komen.
Join form, als vorm meer mag betekenen.